Artsbi.comGoogle「點就通」


 
你還在等客戶主動打電話給你跟你買東西嗎?
你希望有更多客戶輕鬆地就能聯絡你嗎?
 
 
 
 
將近九成有智慧型手機的人會用手機搜尋附近店家的電話然後聯絡商家
他們希望能夠:
 
直接和客戶溝通是最有效提升業績的方式!
但是...你應該怎麼讓他們找到你呢?
     
 
「點就通」行動廣告:讓您的生意一點就通!
 
     
 
• 讓商店附近的顧客在手機上直接找到你
顧客來店不間斷
 
• 廣告播放時間和營業時間100% 同步
顧客來電不漏接
 
• 點擊廣告就通話,操作最直覺
輕輕一點立即通話
 
     
     
 
想要透過「點就通」行動廣告直接電話成交?